Su Kovo 11-aja

Šiandien, minint 34-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines, su ypatingu jauduliu ir dėkingumu prisiminkime išeinančią kartą. Tą kartą, kuri savo tvirta valia, tradicijų išlaikymu, vienybe ir nepalaužiama dvasia iškovojo laisvę ir atvėrė kelią į nepriklausomą Lietuvą.
Kovo 11-oji – tai ne tik diena, kai atgavome savo valstybę, bet ir diena, kai atgimė mūsų tautos viltis ir ryžtas kurti savo tautiniu palikimu ir vertybėmis besireminačią šalį. Tą dieną vieningai susikibę už rankų, nepaisydami baimės ir grėsmių, parodėme pasauliui, kad esame laisvi savo vidumi ir todėl nenugalimi.
Išeinanti karta – tai mūsų tėvai ir seneliai, kurie savo aukomis, drąsa ir atsidavimu nutiesė kelią į šiandienos Lietuvą. Jie išsaugojo gyvą lietuvišką dvasią sovietinės okupacijos metais, dainavo partizanų dainas, puoselėjo kalbą ir tradicijas, o atgimimo laikais drąsiai stojo į kovą už laisvę.
Jų palikimas – tai ne tik nepriklausoma valstybė, bet ir tvirti tautiniai pamatai, ant kurių galime kurti savo ateitį. Jų ryžtas ir tikėjimas įkvėpė mus siekti aukščiausių tikslų, puoselėti tautines tradicijas ir kurti klestinčią Lietuvą.
Šiandien, minėdami kovo 11-ąją, nepamirškime išeinančios kartos indėlio į mūsų laisvę. Tegul jų dvasia ir pasiaukojimas įkvepia mus stiprinti Lietuvą, puoselėti vienybę ir saugoti iškovotą laisvę.Prenumeruokite naujienlaiškį