Santykių pradžia: avys ir vilkai

Į konsultacijas kartas nuo karto ateina žmonės, kurie nesusiranda antros pusės, tinkamos ilgalaikiams santykiams ne dėl to, kad nemoka bendrauti ar yra prasto charakterio, bet dėl to, kad nemoka atskirti avių nuo vilkų, o tiksliau nežino, kad vilkai apskritai egzistuoja. Avys šitame straipsnyje yra simbolinis pavadinimas žmonėms, kurie yra tinkami ilgalaikiams santykiams , o vilkai tiems, kurie yra netinkami – nesuinteresuoti santykiais, meluojantys, nenorintys įsipareigoti, bjauraus charakterio, vengiantys artimesnio bendravimo ir t.t.

Kalbėdami apie avis ir vilkus, mes nekalbame apie žmones kurie yra „teisingi“ ir „neteisingi“, geri kokie yra ir tie, kurie turėtų keistis, priimtini ir smerktini. Kaip priimame gazeles su visa jų prigimtimi, taip priimame ir tigrus su visa jų prigimtimi nebandydami pasakoti tigrui, kad šis turėtų patapti vegetarų. Tačiau jei gazelę galime ramiai stebėti sėdėdami pievelėje ant žolės, vargu ar tai būtų logiška vieta stebėti netoliese esančiam tigrui. Taip pat ir su žmonėmis – vieni jų yra puiki kompanija, o kitų vertėtų tiesiog vengti gerbiant jų prigimtį ir pasirinkimą būti tokiais, kas jie yra. Prie to, ką vadinsime vilkais, priklauso ir puikūs, įdomūs žmonės, su kuriais smagu leisti laiką, kurie nėra piktybiški ir vengtini apskritai, tačiau kurie nėra tinkami  ilgalaikiams santykiams ir kurių geriau vengti tada, kada kalba pasisuką apie poros su jais kūrimą.

Susitikus tigrą ar gazelę lengva žinoti su kuo turime reikalą. Susitikus žmogų gali būti gerokai sudėtingiau. Juk jei visos gazelės ir visi tigrai yra daugiau mažiau vienodi, visi žmonės taip pat turėtų būti daugiau mažiau vienodi! O jei nėra vienodi, kažkas su tais kitokiais „ne taip“ ir juos reikia auklėti, keistis, ant jų pykti ir jais nusivilti. Taip atsiranda posakiai „visi jie tokie“ ir „visos jos tokios“ kaip atsakas į nusivylimą susidūrus su vilkais tačiau šventai tikint, kad tai yra ir turėtų būti avys.

Žmonės nepaprastai skirtingi – nuo žudiko maniako iki šventojo. Tarp žmonių galima sutikti praktiškai viską, ką sutinkame gyvūnų karalystėje visomis jos formomis. Ne veltui yra ne vienas žmogaus palyginimas su gyvūnu – užsispyręs kaip asilas, taurus kaip elnias, akylas kaip erelis, baikštus kaip triušis. Tai įsisąmoninti ne visada labai paprasta, kadangi męs visi esame linkę matyti pasaulį tokį, kokį norime matyti, o ne tokį koks jis yra taigi sutikę įvairius žmones rodome pritarimą, nusiviliame, pykstame, kraipome galvą – priklausomai nuo to, ar šis žmogus atitiko mūsų pasaulio vaizdą ar ne. Šalia to kiekvieną žmogų matome per savo pačių prizmę. Tyras žmogus kitus matys geresnius nei jie yra ir vis tikėsis, kad šie pasikeis, kuomet piktas aplinkinius matys kaip pavojingus ir linkinčius blogo. Šiame straipsnyje kalbėsime apie tyrus, draugiškus, šiltus ir naivius žmones, kurie nuolat įsivelia į santykius, kuriuose yra negerbiami, ignoruojami ir/ar išnaudojami.

Blogų ar tiesiog netinkamų ilgalaikiams santykiams žmonių yra. Tai svarbiausia aksioma, kurią reikia įsisąmoninti tyram, naiviam žmogui. Blogų ne moraline prasme, t.y. juos reikėtų pakeisti ir jų neturėtų būti apskritai, bet tų, kurie apgaudinės, meluos, naudosis, bus neištikimi, laužys pažadus, neapsispręs ko nori ir nekreips dėmesio į jus, jūsų norus, poreikius bei jausmus (Dėmesio! Kalbame tik apie santykių pradžią. Ilgametėse porose partneris gali elgtis prastai dėl visai kitų priežasčių, apie kurias rašėme kituose straipsniuose). Kita svarbi aksioma – tokių žmonių nereikia keisti, nereikia laukti ilgus mėnesius ar metus, kol jis/ji taps kitoks/-ia, nereikia investuoti savo laiko bei energijos į santykius, kurių kitas žmogus nenori, nereikia jų smerkti, teisti ar moralizuoti kadangi nieko be sugaišto laiko bei iššvaistytos energijos iš to neišeis. Tokių žmonių reikia tiesiog VENGTI kaip vengiate pavojingų situacijų, gyvūnų ar vietų arba laikytis per atitinkamą atstumą – gerai kaip bendradarbis tačiau netinka kaip gyvenimo partneris. Yra toks anekdotas – „Kodėl asilas nenukrenta nuo kopėčių? Todėl, kad jis ant jų nelipa“. Taip yra ne vienas žmogus, kuris neturi jokių problemų santykiuose su apgaudinėjančiais, nepatikimas, nepagarbiais ar artimiems santykiams netinkamais žmonėmis, nes jis su tokiais tiesiog neprasideda. Toks žmogus nutraukia bet kokį bendravimą vos tik atpažįsta, kad šis žmogus, kurį laikė potencialiu partneriu, nežada nieko gero ir daugiau apie jį/ją negalvoja. Taip jo gyvenime lieka tik malonūs, pagarbūs ir bendravimui ar ilgalaikiams santykiams tinkami žmonės.

Kaip atpažinti vilką kiek įmanoma greičiau

Įsisąmoninkite pirmą aksiomą – vilkų yra ir jų yra pakankamai daug.

Ne visi vilkai yra agresyvūs, pikti ir akivaizdžiai netinkami santykiams.

Dauguma jų turi daug žavingų savybių, su jais malonu bendrauti, jie domina, traukia, su jais nenuobodu, atrodo, kad nuolat yra ką kartu veikti, apie ką kalbėti ir kartais tai itin patrauklūs žmonės tačiau tinkami tik trumpai pažinčiai ir lengvam, negiliam bendravimui, smagiai praleistam laikui tačiau ne ilgalaikiams santykiams.Vilkui gali netrūkti savybių, reikalingų užmegzti pažintims ir lengvai, maloniai bendrauti. Tačiau jam trūksta savybių, būtinų ilgalaikiams santykiams – noro investuoti į juos laiką bei energiją, įsiklausyti į kitą žmogų bei jo/jos poreikius, gebėjimo ir noro spręsti bendrus poros iššūkius, suderinti savo ir kito žmogaus gyvenimą ir t.t.

Stebėkite žmogaus elgesį su kitais žmonėmis ir ypač šitas vietas:

 • Ar jis yra pagarbus bendraudamas su kitais. Ar jums tinka, kad jis/ji bendraus su jumis taip, kaip bendrauja su aplinkiniais žmonėmis? Ar ji/jis laikosi duoto žodžio?
 • Ar linkęs laužyti pažadus, nuolat atidėti planus? Kokie žmonės jį/ją supa? Artimiausių žmonių ratas daro nemažą įtaką ir gali parodyti, kas tas žmogus yra iš tikro pagal tai, kokie yra jo/jos draugai.
 • Koks yra jos/jo santykis su tėvais? Jei santykių nėra, ar jaučiate, kad jis/ji gerbia savo tėvus nepaisant nieko ar smerkia juos, kaltina, nevengia grubių žodžių jų adresu?                      
 • Ką jis/ji pasakoja apie savo ankstesnius santykius? Kaip atsiliepia apie buvusius partnerius? Su pagarba nepaisant to, kad santykiai ir skyrybos galėjo būti sunkios     ar kaltina, smerkia ir duoda suprasti, kad tai jis/ji buvo nuskriaustoji pusė?

Bendravimo pradžioje net ir tas vilkas, kuris yra nepagarbus, agresyvus gali pabūti avimi, tačiau jo bendravimas ir santykis su aplinkiniais žmonėmis ir su tais kurie jo gyvenime yra senai, leis pamatyti kur kas daugiau nei pamatytumėte stebėdami tik jo/jos bendravimą su jumis. To, kaip žmogus elgiasi su aplinkiniais žmonėmis, neišvengsite ir jūs, tai tik laiko klausimas.

Kaip jaučiatės santykiuose su šiuo žmogumi:

 • Jūsų pasitikėjimas savimi, savivertė auga ar mažėja?
 • Jaučiatės laisvesni ar labiau suvaržyti nei tada, kada buvote vieni?
 • Pasitikite šiuo žmogumi, nes iš patirties žinote, kad tai yra patikimas žmogus ar pasitikite dėl to, kad norite pasitikėti ir tikėti, jog jis/jis to nusipelnys ateityje nors patirtis sako, kad šiuo metu tai nėra patikimas žmogus?
 • Jaučiatės patenkinti santykiuose čia ir dabar ar tykiai žvelgiate į ateitį, kurioje santykiai turėtų pagerėti?
 • Žinote šio žmogaus silpnybes ir ramiai su jomis susitaikote be žalos sau ir santykiams ar bandote matyti jį/ją geresnį nei jis yra nors artimiausi žmonės vis išreiškia nusistebėjimą, kad vis dar esate su ja/juo nepaisant jo elgesio, perdėtai jį/ją ginate?
 • Investuojate į santykius tiek jūs tiek kitas žmogus – rodote vienodai stiprų norą susitikti, vienodai domitės vienas kitu, vienodai priimate sprendimus, planuojate bendrą laiką ar jūs investuojate daugiau ir labiau nusileidžiate kito žmogaus norams bei planams?
 • Jaučiate, kad esate kito žmogaus gyvenimo dalimi ar jaučiate, kad vis bandote ja tapti, tačiau niekaip nesigauna ir santykiai yra daugiau teoriški nei iš tikro jaučiatės esantys poroje.
Kaip paradoksaliai neskambėtų, tačiau vilkai neretai labai aiškiai ir tiesiai pasako, kad su jais geriau neturėti jokių reikalų, kad jie yra netinkami santykiams, nežada keistis, nenori įsipareigoti, yra ir liks tokie, kokie yra ir esate patys kalti, kad su jais prasidėjote. Girdite kažką panašaus iš žmogaus, su kuriuo bandote kurti santykius? Jie jums tiesiai šviesiai sako realią situaciją.

Kyla noras išgelbėti žmogų, atrodo, kad jei šiek tiek į jį suinvestuotumėte laiko, dėmesio bei energijos, jis/ji sužydėtų ir taptu puikiu partneriu tačiau pats žmogus nededa jokių didesnių pastangų ir/ar pats laiko jus gelbėtoju? Greičiausiai sutikote vilką, kuris ieško savanorio energijos donoro. Tokio vilko masalas yra žodžiai: kaip man nesiseka; niekas manęs nemyli; aš toks vienišas/-a; tu mano gelbėtoja/-as; be tavęs aš prapulčiau; tu vienintelis/-ė mane supranti ir t.t. Tokie žodžiai apeliuoja į naivaus žmogaus sąžinę, rūpestingą prigimtį ir glosto savimeilę duodami pasijusti didvyriu.

Ką jūs gaunate iš šio bendravimo? Lygiavertę, partnerišką draugystę ar priklausomybę iš vienos ar abiejų pusių bei viltį, kad ateityje bus geriau?

Miglės sužadėtinis buvo šaunus vyras. Jis pagarbiai bendravo su žmonėmis, turėjo gerų draugų, puikiai sutarė su tėvais, niekada nesakė pikto žodžio apie moteris, su kuriomis jis yra bendravęs anksčiau. Santykių pradžioje ir su Migle bei jos šeima vyras buvo malonus tad piršlybas Miglė priėmė kaip džiaugsmingą sekantį žingsnį santykiuose. Tačiau sužadėtinis Miglei ne kartą buvo pasakęs frazę, kuri jai nedavė ramybės: „su manimi bus nelengva, tačiau linksma“. Pradėjusi atidžiau stebėti savo ir būsimo vyro santykius, moteris pastebėjo, kad nelengva jau dabar. Jo elgesys su Migle darėsi vis prastesnis, mažėjo pagarbos, geranoriškumo. Miglės tėvai taip pat pradėjo vis dažniau užkliūti. Tačiau draugiškas, paslaugus vyro elgesys su aplinkiniais skatino moterį toleruoti nepagarbų elgesį su ja ir jos šeima. Visgi moteris pasitraukė iš santykių taip ir neištekėjusi bei spėjusi suprasti, kad nepaisant šaunių vyro savybių, santykiai šeimoje būtų buvę labai nemalonūs.

Vilkai genialiai įsisuka į avies kailį ne dėl to, kad jame puikiai telpa ir gerai jaučiasi, o dėl to, kad naivus žmogus linkęs nematyti pravertų nasrų ir mėsos gabalo, kurį vilkas valgo pietums. Peržvelkite savo santykius, kuriuose jautėtės prastai ir greičiausiai pamatysite aiškius vilko požymius, kurių ilgą laiką nenorėjote matyti. Pradėkite stebėti žmones, su kurias bendraujate ir kartokite sau tokią frazę – nepaisant nieko, aš noriu pamatyti tiesą. Jei laikysitės šios intencijos, pamatysite, kad vis anksčiau pastebite pavojingus ženklus ir laikas bendraujant su vilkais gerokai sutrumpės, o į jų vietą turės progos patekti avys – tie, kurių savybės ir intencijos yra tinkamos ilgalaikiams santykiams.

Šarūnas ir Silvija MažuoliaiPrenumeruokite naujienlaiškį