Nebijokite!

Vyras ir žmona jau daugiau nei trisdešimt metų gražiai gyveno savo dviejų aukštų name. Tačiau žmona turėjo silpnybę. Ji nuolat bijodavo vagių. Ji su vyru miegodavo savo namo antrame aukšte. Kelis kartus per savaitę vidury nakties ji išgirsdavo keistus garsus pirmame namo aukšte. Ji liepdavo savo vyrui atsikelti, nueiti į pirmą aukštą ir patikrinti ar vagys neįsilaužė į jų svetainę. Vyras visada nuolankiai atsikeldavo apžiūrėdavo pirmą aukštą ir nieko neradęs vėl sugrįždavo. Tai tęsėsi net trisdešimt metų. Vieną naktį žmona kaip įprasta nusiuntė vyrą į pirmą aukštą patikrinti jį. Kai uždegė šviesą pirmame aukšte, jis sutiko ginkluotą plėšiką. Grasindamas ginklu plėšikas liepė atiduoti visus pinigus ir brangenybes, kurios buvo svetainėje. Viską paėmęs, jis lėtai artinosi prie durų ir rengėsi bėgti pro jas. Tą akimirką vyras prabilo: „Jūs negalite dabar taip paprastai išeiti. Jūs turite užlipti į antrąjį aukštą ir susitikti su mano žmona. Juk ji jūsų laukė net trisdešimt metų...“

Mes visi sutinkame žmonių, kurie kalba apie tai, kas bloga jų laukia ateityje. Jie tikisi ligų, problemų, nesėkmių, nelaimių, audrų. Jie nuolat bijo ir jų baimė kuria jų gyvenimą. Apaštalas Paulius sako mums: „Dievas gi mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo Dvasią /2 Tim 1, 7/.“ Jei mes nevaldysime savo minčių ir žodžių, mes nepriimsime jo malonių. Visa kova tarp mūsų ir piktojo vyksta mūsų vaizduotėje ir žodžiuose. Jei jis gali valdyti mūsų mintis, jis gali valdyti mūsų gyvenimą. Mes negauname išgydymo, pajamų, meilės, nes bijome ligų, skurdo, vienišumo ir dėl to nerimaujame.

Viena senelė buvo labai aktyvi ir energinga moteris. Kartą ji nuėjo pas gydytoją. Gydytojas pasakė: „Jūsų tyrimai rodo, kad turite Parkinsoną.“ Tai buvo prieš daugelį metų. Jos klausa buvo silpna ir jai pasigirdo, kad tai buvo „Parkino sūnus.“ Ji tuomet net nesuprato, kad tai buvo liga. Ji atsistojo ir drąsiai pasakė: „Aš neturiu jokio Parkino sūnaus ir jo man nereikia. Aš esu per sena, kad jį dar turėčiau.“ Ji parėjo namo ir toliau dėkojo Dievui už sveiką, laimingą ir ilgą gyvenimą. Ji dar ilgai gyveno ir jokie Parkinsono ligos požymiai nepasirodė. Ji paliudijo visiems, kad mūsų tikėjimas sveikata leidžia Dievui darbuotis. Ji galėjo bijoti tos ligos, tyrinėti jos priežastis, mąstyti apie jos pasekmes. Bet ji tikėjo Dievo gydančia galia. Jis ją gydė ir stiprino.

Mūsų neigiamos arba teigiamos mintys įsišaknija mūsų gyvenime. Jei mąstome ir kalbame visą dieną apie tai, ko bijome, tuomet tai tampa tikrove. Jobas sakė: „Ko tik bijau, mane pasiveja, ir ko tik vengiu, mane ištinka /Job 3, 25/.“ Gyvenime dažnai girdime sielos priešo žodžius: „Tu nepakelsi šios ligos, šios netekties, šios skolos. Tavo verslas bankrutuos. Tave atleis iš darbo. Tu nerasi tinkamo žmogaus. Viskas bus dar blogiau.“ Neleiskime piktajai dvasiai valdyti mūsų gyvenimo. Mokykimės iš Jėzaus. Kai sunku, elkimės taip, kaip jis elgėsi dykumoje. Pasirinkime ryte ir vakare kartoti tikėjimo žodžius: „Dieve, tu sakai, kad tavo planai ne mano žalai, bet mano gerovei. Tu sakai, kad niekas man negali pakenkti. Aš nebijau, aš ramus, aš tvirtas. Aš žinau, kas esu. Tikiu, kad mane saugai ir siunti man naujas galimybes.“ Kai taip kalbame, pati galingiausia ir didžiausia visatos jėga pradeda veikti. Meilės galia stumia, naikina ir šalina bet kokią blogio įtaką mums.

Nešvaistykime brangaus laiko baimei ir nerimui. Mūsų gyvenimas per daug trumpas ir per daug vertingas, kad brangų laiką skirtume neigiamoms mintims ir žodžiams. Mes esame Aukščiausiojo Dievo vaikai. Jėzus buvo gundomas. Dažnai piktoji dvasia stipriai veikia ir mūsų gyvenime. Prisiminkime, kad Dievo galia yra daug stipresnė. Valdykime savo mintis ir žodžius, pasirinkime tikėjimą. Jei kartosime tikėjimo žodžius, mes būsime stipresni. Mes nugalėsime visas kliūtis ir sunkumus. Mes pasieksime savo tikslus. Mes kursime nuostabius dalykus. Mes patirsime dar didesnių pergalių, kurias mūsų Amžinasis Tėvas dovanoja per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius kun. Rytis Gurkšnys SJPrenumeruokite naujienlaiškį