Džiugi žinia

,,Geroji naujiena“, kurią mes vadiname „Evangelija“, patikėta mums: Tas, kuris buvo nukryžiuotas, prisikėlė, daugiau niekada nemirs! Ir Viešpats mums suteikė mandatą dalintis šia žinia su visa kūrinija. Jūs ir aš esame  žinios nešėjai, kad tai, kas nutiko  pirmiausia viršutiniame kambaryje ir pretoriaus  salėje, paskui Jeruzalės gatvėse ir Kalvarijos kalne nesibaigė pralaimėjimu. Kad kape nebebuvo Viešpaties, kad Jis prisikėlė: tai džiugi žinia, kurią mes laikome savo esybe.

Ši džiugi žinia ne tik pakeitė žmonijos kursą, bet ir pakeitė mūsų pačių gyvenimą. Mes esame tos Velykų ryto Marijai  Magdalietei sode perduotos žinios paveldėtojai, pirmųjų tikinčiųjų, kurie išgirdo iš jos naujieną ir po to Velykų naktį susidūrė su Viešpačiu, paveldėtojai.

Ar perduodame šį džiaugsmą tiems, kuriuos sutinkame, ar bent artimiesiems? Ar mes patikimai liudijame savo susitikimą su Prisikėlusiu Viešpačiu, kurio žodį girdime ir kurio kūnu ir krauju dalijamės? Ar mes leidžiame Prisikėlimui net tamsą, esančią mūsų gyvenime, paversti šviesiu vilties pažadu?

Būtent dėl to esame Viešpaties. Tebūna Prisikėlusio Viešpaties ramybė su jumis  dabar ir visada!Prenumeruokite naujienlaiškį